IMPORTANT NUMBERS

 

112     Emergency:

Fire-Police-Health

 

150      Fire

158      Police

155      Health
 

CONTACT for sitevisits:  matus.belica@gmail.com

cc: katka.ost@gmail.com 
expat.sk@gmail.com

expat@4expat.eu

 

 

We accept only written requests

Vhodné ubytovanie

374825_8019

Sme agentúra hľadajúca vhodné ubytovanie najmä v Bratislave pre zahraničnú klientelu.  

V prípade, ak máte vhodnú nehnuteľnosť, pošlite popis a foto mailom.  Inzeráty v angličtine do ponúkanej databázy pripravujeme zdarma, v prípade úspešného sprostredkovania prenájmu účtujeme bežnú províziu podľa dĺžky prenájmu.

 

Máme skúsenosti, kvalifikáciu a kontakty.

 

 

 
  
 
Test inteligencie