IMPORTANT NUMBERS

 

112     Emergency:

Fire-Police-Health

 

150      Fire

158      Police

155      Health
 

CONTACT for sitevisits:  matus.belica@gmail.com

cc: katka.ost@gmail.com 
expat.sk@gmail.com

expat@4expat.eu

 

 

We accept only written requests

RÝCHLA ZÁCHRANNÁ POMOC
155

TIESŇOVE VOLANIE
112

LEKÁR NA TELEFÓNE
0850 111 313

 

LINKY DôVERY

 

ZÁCHRANÁRI

 

 


The Literacy Site
 
 

BIOPTRON

productline-bioptron02

Terapia svetlom

Viac info

HĽADÁME VHODNÉ  NEHNUTEĽNOSTI NA PRENÁJOM PRE ZAHRAN I ČNÝCH ZÁUJEMCOV : DIPLOMATI, BIZNIS MANAŽÉRI, ZAHR. LEKTORI, ZAHR. ŠTUDENTI a pod.

 

 

EFFICIENT WAY HOW TO FIND A NICE PLACE TO STAY IN BRATISLAVA - Database with selected nice apartments and houses in safe locations of the city.

 

 

VYHĽADÁVANIE   vhodného bývania v Bratislave pre zahraničných klientov - predvýber pekných bytov a domov.

 

 

PON ÚKNITE  svoj pekný byt/dom/garáž v Bratislave na prenájom.  Pomôžeme Vám nájsť slušného podnájomníka.

 

 

 

POMOC EXPATOM - PRAKTICKÉ INFORMÁCIE V ANGLIČTINE O SLOVENSKU

Ponúkame pomocnú ruku Vašim novým kolegom, priateľom, známym a všetkým, ktorí sa ešte len chystajú pricestovať do Bratislavy, neovládajú slovenský jazyk a potrebujú sa oboznámiť s novým prostredím, zorientovať sa v neprehľadnom mori ponúk a informácii:  potrebujú nájsť vhodné bývanie a vybaviť potrebné formality (povolenie k pobytu, atd)... 


Obsiahlejšie informácie a ponuky bytov a domov na prenájom v Bratislave pre expatov nájdete v anglickej verzii.
 

Na www.4expat.eu sme zozbierali odkazy na miestne informačné zdroje na internete, ktoré ponúkajú užitočné a aktuálne informácie o živote na Slovensku  v angličtine, dôležité telefónne čísla, údaje o zdravotnej starostlivosti, doprave, kultúrnych akciách, školách a jazykových kurzoch, cirkevných zariadeniach a bohoslužbách, bankách a menovom kurze, Európskej únii, počasí, časových pásmach, denných správach, atď.  Samozrejme, že najviac informácii nájdete v anglickej verzii, keďže www.4expat.eu je určená najmä tým, ktorí neovládajú slovenský jazyk.


 

Ak máte návrh na jej vylepšenie či doplnenie, napíšte nám do Knihy návštev alebo priamo na našu adresu. 

------------------

čo znamená slovo " expat "  = človek, ktorý žije a pracuje mimo svojej domovskej krajiny