IMPORTANT NUMBERS

 

112     Emergency:

Fire-Police-Health

 

150      Fire

158      Police

155      Health
 

CONTACT for sitevisits:  matus.belica@gmail.com

cc: katka.ost@gmail.com 
expat.sk@gmail.com

expat@4expat.eu

 

 

We accept only written requests

Mapa Bratislavy

Bratislava na mape - odkiaľ - kam

Satelitná mapa

Vyhľadávacia mapa: vpíšte názov ulice do ľavého horného poľa 


Mapa Bratislavy - vytlačte si skladačku